Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2007 określa zasady prowadzenia Kursów Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz warunki uzyskiwania tytułu "Ratownika". Posiadamy aktualne uprawnienia do prowadzenia kursów KPP oraz kursów recertyfikacyjnych. Po zdaniu egzaminu przed komisją, uszestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o uzykaniu tytułu "Ratownika".

Kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy realizowane przez firmę Medikurs prowadzone są według szczegółowych wytycznych i zgodnie z przepisami:

 • Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 roku (Dz.U.06.191.1410 z dnia 20 października 2006 r.)
 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy z dnia 19 marca 2007 r.

 

 

Posiadamy duże doświadczenie w realizacji kursów KPP. Oprócz dużej liczby kursów indywidualnych, realizowaliśmy szkolenia w szerokiej skali między innymi dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, Państwowej Straży Pożarnej w Rykach, Ochotniczej Straży Pożarnej w Urzędowie i innych podmiotów.

 

Oferta kierowana jest między innymi do:

 • Państwowej Straży Pożarnej
 • Ochotniczych Straży Pożarnych
 • Zakładowych Straży Pożarnych
 • jednostek i służb ochrony przeciwpożarowej
 • jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego i współpracujących z Systemem
 • Policji
 • Wojska Polskiego
 • Straży Granicznej
 • innych grup oraz osób, które mają obowiązek lub dobrowolnie chcą odbyć tego typu szkolenie

 

Szkolimy profesjonalistów - dołącz do nich razem z nami!