Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2007 określa zasady prowadzenia Kursów Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz warunki uzyskiwania tytułu "Ratownika".

Posiadamy aktualne uprawnienia do prowadzenia kursów KPP oraz kursów recertyfikacyjnych. Po zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego przed komisją, uszestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o uzykaniu tytułu "Ratownika".
 

 

 

Kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy realizowane przez firmę Medikurs prowadzone są według szczegółowych wytycznych i zgodnie z przepisami:

 • Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 roku (Dz.U.06.191.1410 z dnia 20 października 2006 r.)
 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy z dnia 19 marca 2007 r.

 

Posiadamy duże doświadczenie w realizacji kursów KPP. Oprócz dużej liczby kursów indywidualnych, realizowaliśmy szkolenia w szerokiej skali między innymi dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, Państwowej Straży Pożarnej w Rykach, Ochotniczej Straży Pożarnej w Urzędowie i innych podmiotów.

 

Oferta kierowana jest między innymi do:

 • Państwowej Straży Pożarnej
 • Ochotniczych Straży Pożarnych
 • Zakładowych Straży Pożarnych
 • jednostek i służb ochrony przeciwpożarowej
 • jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego i współpracujących z Systemem
 • Policji
 • Wojska Polskiego
 • Straży Granicznej
 • innych grup oraz osób, które mają obowiązek lub dobrowolnie chcą odbyć tego typu szkolenie

 

Szkolimy profesjonalistów - dołącz do nich razem z nami!